Nâng cao trình độ Tiếng Anh bằng các video và đoạn trích ngắn

Tính năng thống kê thông minh, giúp theo dõi tiến độ học tập

Bài học thông minh, hiệu quả

Cá nhân hóa phù hợp với cách học của bạn

Phòng học Audio khơi gợi cảm hứng học tập

LANGRO

LÝ DO BẠN NÊN CHỌN

LANGRO - CHƠI MÀ HỌC

Langro là một nền tảng học ngôn ngữ hiệu quả. Với giao diện thân thiện và phương pháp học mới mẻ, sáng tạo, Lango giúp người dùng tiếp thu một ngôn ngữ mới thật hiệu quả mà không hề nhàm chán. Đến nay, ứng dụng đã đạt 4,3 sao đánh giá trên App Store.

HỆ SINH THÁI | Công ty thành viên